Hello, welcome to visit the official website of Zhejiang Zhongyi Gas Technology Co., Ltd.!

Zhejiang Zhongyi Gas Technology Co., Ltd.

Tel: 0086 0571-63372200    Fax: 0571-61779389

Mobile phone: 0086 13162819320

Email: sales@shanghaihcg.com

Address: No. 3, No. 12 Road, Dongzhou Industrial Functional Zone, Fuyang District, Hangzhou

Copyright @2021 Zhejiang Zhongyi Gas Technology Co., Ltd.

编号:浙ICP备18052687号-4

Zhejiang Public Network Security No. 33018302001074

Website support: China Enterprise Power Hangzhou

Zhejiang Zhongyi Gas Technology Co., Ltd.

Scan and follow us